The Retro Brovesyhose

Cast Your Fate To The Wind

Där vi träffades

Min man ringde mig just från en lunch i kungälv. Orsaken till att han ringde var att det var just på den restaurangen som han och jag träffades för så många år sedan. Det såg inte likadant ut nu så klart utan hade ju rustats upp ett flertal gånger sedan dess. Men jag blev väldigt glad över den här romantiska gesten som han gav mig genom att ringa mig. Det är ju inte alla som tänker med glädje på den dag de träffades efter mer än trettio år tillsammans. Jag är lyckligt lottad på det viset. Jag blir fortfarande varm när jag tänker på hur mycket jag älskar honom.