The Retro Brovesyhose

Cast Your Fate To The Wind

stockholm vuxenutbildning

stockholm vuxenutbildning utbildar man vuxna, som namnet antyder. Vad för slags vuxna? Jo, vuxna som saknar gymnasiekompetens och som vill utbilda sig inom friskvård och hälsa, barn och fritid, eller vård och omsorg. Den som har en delvis gymnasieutbildning kan ocksa ansöka och läsa kurserna i den takt som passar, och bara välja det som behövs för att komplettera upp till fullständig gymnasiekurs. Man läser i den takt man väljer, hel- eller halvfart och utbildningen berättigar till studiemedel. För att kvalificera behöver man dessutom vara bosatt i Stockholms län.